TEREZA SAMKOVÁ.........................................................WORK ............... CONTACT ...............ABOUT ...............OTHER LINKS

NOVOTVARY


Navazuji na řešení osobního prostoru, tělesnosti, existence, hmoty, člověka…

Co pro mě představuje prostor? 
Jako symboliku beru síť, která je nekonečná. 
Vytvářím pro sebe prostor, kde si můžu dovolit dávat myšlenky dohromady, vrstvit je a skládat různými směry v různém měřítku, pohledu.  

Proces vrstvení - stejně jako myšlení má i proces malby mnoho vrstev, textur.

Práce s vlastním tělem - dostupnost/pravdivost, řeším svou podstatu v tomhle světě. 

Tělesná schránka může být odrazem procesu myšlenkové sítě v neustálém opakování hmotných věcí.

Ve své práci se zabývám vlastním tělem, které transformuji do novotvaru, jakéhosi orgánu, jež pozbývá hranic. Vytvářím prostor, který vrstvením odkazuje k myšlenkám na hmotu, barvu, prostor, strukturu sítě, do které je tělo lapeno. Síť, která definuje samu podstatu obrazu bytí.

Zamýšlím se nad formou obrazu, nad jeho fyzikálními vlastnostmi a čím plátno může být. Můžeme vidět kus reality za obrazem? Nevytváříme zbytečnou iluzi honbou za pravdivostí?

Instalaci v daném prostoru vnímám jako celistvou práci, nikoli jako jednotlivá díla zvlášť. Hraji si s kompozicí, s prostorem, snažím se na něj reagovat.