TEREZA SAMKOVÁ.........................................................WORK ............... CONTACT ...............ABOUT ...............OTHER LINKS

OTISK, ODSTUP, INTERPRETACE, POTVRZOVÁNÍOtisk, odstup, interpretace, potvrzování
navazující na práci Bez názvu, zatím...

Zde interpretuji a potvrzuji svou předchozí práci. Snažím se na ni nahlížet s jistým odstupem. 

Pochopit.

Protože pro samotného umělce jenž tvoří je nejtěžší si uvědomit co vlastně vytvořil. Nemá od ní odstup, je do ni ponořen.
Začala jsem malovat kompozice z „mé stěny“, instalace mé práce, malovala jsem práce již namalované, jen jiným jazykem... „Přemalováváním“ jsem se snažila od předchozí práce odstoupit, nahlížet na ni pohledem pozorovatele.

Našívání, otisk

Vynechání barvy.

Pracovat čistě se sebou samotnou a materiálem, plátnem. Být v bezprostředním kontaktu, díky velmi intimnímu procesu našívání.