TEREZA SAMKOVÁ.........................................................WORK ............... CONTACT ...............ABOUT ...............OTHER LINKS

NAŠÍVÁNÍ


Vynechání barvy.

Práce s vlastním tělem, materiálem, plátnem. 

Být v bezprostředním kontaktu, díky velmi intimnímu procesu našívání.
Schránky těla, které zaznamenávají určitý čas a děj.Dotek, materiál, pravda?
Otisk lidství
otisk mne samotné
intimita
proces - vnitřní/vnější

Zachycení času...