TEREZA SAMKOVÁ.........................................................WORK ............... CONTACT ...............ABOUT ...............OTHER LINKS

ABOUT

CV

narozena / birth
*1996, Opava

studia / study
od 2016 – Fakulta umění, Ostravská univerzita v Ostravě - ateliér Malby II./ Doc. MgA. František Kowolowski a MgA. Jiří Kuděla, Ph.D.
2012–2016 – Střední umělecká škola v Ostravě - obor Kresba a Ilustrace

studijní stáž / study internship
2017–2018 – Ateliér hostujícího profesora Gregora Eldarba 

spolupráce / cooperation
od 2012 – vědecká ilustrace rostlin pro časopis PŘÍRODA
2012 – ilustrace do knihy Nohy z Kalymnosu od básníka Miroslava Fišmeistera


samostatné výstavy / solo exhibitions
2017 – Našívání, Galerie Kabinet 217, Ostrava (CZ)
2017 – Bez názvu, zatím, Galerie MATMOS, Praha (CZ)


kolektivní výstavy / group exhibitions
2018 – TELEMARK, Kompresorovna Dolu Michal, Ostrava (CZ)