TEREZA SAMKOVÁ.........................................................WORK ............... CONTACT ...............ABOUT ...............OTHER LINKS

AUTORSKÝ SEŠIT: KOUPÁNÍUž nějakou dobu si střádám staré fotografie  - jak z internetu, tak antikvariátů. Vetšinu z nich tvoří koupající se lidé, hlavně vojáci z války, ale i ženy a muži mimo válku. Dala jsem je tedy dohromady a začala kreslit. Nekreslila jsem přesné scény z fotografií, spíš jsem se jimi inspirovala. Ruka už mi stejně utíkala jinam a já koupající se figury kreslila už automaticky, tak jak se mi hodily do kompozice i příběhu. 

Příběh začíná pohledem na krajinu, krajinu s jezerem do kterého vstupuje muž a končí ženou, která si lehá do vody s nohami zachycenými o břeh. Je zde i spousta jiných výjevů, jak z koupaliště, totálního zmatku, tak pohledy na jezero s koupajícími postavami v klidné krajině. 

Všechny ilustrace tužkou jsem zhotovila na za jeden den. Poté jsem je na prosvětlovacím stole „vybarvovala“, díky tomu vznikly další ilustrace, které jsem nechala volně pouze mastným pastelem a některé jsem po naskenování prolnula v photoshopu.  Celkový počet ilustrací je čtyřicet. Formát zavřeného sešitu je A4, laserový tisk na recyklovaném papíře.